توافقنامه

در صورت لزوم میتوانید از این صفحه پرینت بگیرید.

     این توافقنامه بین شرکتها(سایتها، سازمان های دولتی یا بخش خصوصی و/یا کسب و کارهای اینترنتی و …) و/یا کاربران(حقیقی یا حقوقی) خریدار و استفاده کننده از فونت های ارائه شده در سایت fontamin.com (به عنوان تنها راه قانونی خریداری فونتهای ارائه شده توسط این سایت بوسیله کلیه خدمات و درگاههای پرداخت متصل شده) و طراح(یا طراحان) فونتهای ارائه شده و صاحب امتیاز سایت fontamin.com است و کلیه حقوق قانونی یک «توافقنامه» را شامل میشود.

     این گواهینامه از زمانی که دکمه خرید را میفشارید بین شما و طراح(یا طراحان) فونتهای ارائه شده و صاحب امتیاز سایت fontamin.com اعتبار پیدا می کند.
اگر با حداقل یک بند از این توافقنامه موافق نباشید، مجاز به خرید و/یا استفاده از فونت های ارائه شده توسط این سایت و/یا طراحی شده توسط طراحان فونت در این سایت نیستید و توافق میکنید در صورت تخلف از بندهای این توافقنامه، حق پیگیری حقوق تضییع شده محفوظ باشد و عواقب قانونی را بیپذیرید.
لطفا قبل از توافق، تمامی بندهای نوشته شده را به دقت بخوانید.

۱.مجوز استفاده از فونت ها منوط به توافق شما با تمام بندهای این توافق نامه است.

۲.شما با خرید فونت تنها مجوز استفاده از آن را به دست می آورید. کلیه حقوق برای طراح اثر محفوظ است.

۳.به هیچ عنوان اجازه ندارید فایل فونت را در اختیار شرکت و/یا کاربر(حقیقی یا حقوقی) دیگر قرار دهید و/یا آن را به هر شکلی در فضای مجازی (سایت، شبکه های اجتماعی و تمام گونه های ارتباطی که از طریق آنها میتوان به فایل فونت به صورت عمومی و/یا خصوصی دسترسی پیدا کرد) قرار دهید‌؛ اما استفاده از فونت در تمام سایتها و اپلیکیشنهای تلفن همراه متعلق به شخص یا شرکت خریداری کرده فونت مجاز است. همچنین تولید فایلهایی که در آنها از فونت خریداری استفاده شده اگر و تنها اگر دسترسی مستقیم یا با واسطه های نرم افزاری به فایل فونت صورت نگیرد، مجاز است. برای مثال استفاده از این فونتها در فایل PDF مجاز نیست اما در فایلهای تصویری و چند رسانه ای که دسترسی به فایل فونت در آنها وجود ندارد بلااشکال است مانند تصاویر و انیمیشن ها.

۳.شما مجاز به کوچکترین تغییر یا تبدیل فایل فونت با هیچیک از ابزارهای تبدیل و/یا طراحی آنلاین و/یا آفلاین و به هیچ روش دیگری نمیباشید. در صورت نیاز به سفارشی سازی، به طراح آن اطلاع دهید.

۴. شما همواره میتوانید از فونتهای ارائه شده به عنوان فونت رسمی خود استفاده کنید مگر آنکه خود را به عنوان صاحب امتیاز و/یا سفارش دهنده معرفی کنید.

۵. این فونت ها توسط قانون حمایت از مؤلفان حمایت و پشتیبانی میشوند.

امید است با پذیرش و رعایت موارد فوق، محیطی امن و مطمئن برای طراحان فونت و پیشرفت فونت فارسی بوجود آید. با تشکر از شما