لیست لایسنس‌ها

نام وب سایت، نرم افزار یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید.

جستجو بر اساس نام پروژه

جستجو بر اساس کدلایسنس

آخرین لایسنس‌های ثبت‌شده

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

فتوشاپ

لایسنس  بزرگ  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

ناریا

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

دار القرآن

لایسنس  کوچک  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

wkish

لایسنس  شخصی  «فونت عنوان»  صادر شده برای

بدون نام