لیست لایسنس‌ها

نام وب سایت، نرم افزار یا شرکت مورد نظر خود را جستجو کنید.

جستجو بر اساس نام پروژه

جستجو بر اساس کدلایسنس

آخرین لایسنس‌های ثبت‌شده

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس آذرمهر»  صادر شده برای

مثال

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس ماهور»  صادر شده برای

نشریه دانشجویی ایز

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس آذرمهر»  صادر شده برای

Termeh

لایسنس  کوچک  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

هالین وب

لایسنس  شخصی  «تایپ‌فیس پینار»  صادر شده برای

ضخیم bold